Algemene voorwaarden

1. Lidmaatschap

1.1. Door lid te worden van FIT&COMMIT gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden en huisregels.

1.2. Het lidmaatschap geeft recht op toegang tot de faciliteiten en diensten volgens het gekozen lidmaatschapsniveau.

 

2. Betaling en facturering

2.1. Betalingen dienen op tijd en volgens het overeengekomen tarief te worden voldaan.

2.2. Bij niet-tijdige betaling kan de toegang tot de lessen worden beperkt of opgeschort.

 

3. Lidmaatschap beëindigen

3.1. Het lidmaatschap kan worden beëindigd volgens de opzeggingsvoorwaarden; opzegtermijn van 4 weken.

3.2. FIT&COMMIT behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen in geval van wangedrag, schending van de huisregels, of niet-naleving van de algemene voorwaarden.

 

4. Aansprakelijkheid en risico's

4.1. Het gebruik van de PT studio en overige faciliteiten en diensten is op eigen risico van de klant.

4.2. FIT&COMMIT is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, verlies of beschadiging van eigendommen tijdens het gebruik van de faciliteiten.

 

5. Wijzigingen

5.1. FIT&COMMIT behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en tarieven op elk moment te wijzigen. Klanten worden hiervan op de hoogte gebracht.

5.2. Klanten worden geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met eventuele wijzigingen.

 

6. Training annuleren

6.1. Trainingssessies kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 2 uur voor aanvang van de geplande training.

6.2. Annuleringen dienen schriftelijk of via de aangewezen communicatiekanalen te worden gemeld (App portaal).

6.3. Bij annuleringen binnen 2 uur voor aanvang van de geplande trainingssessie worden de volledige kosten van de training in rekening gebracht.

6.4. In geval van aantoonbare overmacht, zoals medische noodgevallen of dringende persoonlijke omstandigheden, kan een annulering buiten de gestelde termijn worden overwogen. In dergelijke gevallen zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

6.5. Geannuleerde trainingssessies die voldoen aan de annuleringsvoorwaarden komen in aanmerking voor restitutie of worden verplaatst naar een andere beschikbare datum.

6.6. Restitutie wordt verwerkt volgens het geldende beleid van FIT&COMMIT. Credit wordt teruggeboekt op het account van de klant.

 

7. Privacy

7.1. FIT&COMMIT respecteert de privacy van haar leden en zal persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen.

7.2. Klanten hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien en te laten aanpassen.

 

Door gebruik te maken van de diensten van FIT&COMMIT, gaat de klant akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.